Gaer Primary School

Ysgol Gynradd Gaer

Everyone achieving; learning in harmony

Pawb yn cyflawni; dysgu mewn heddwch

Half Term


30/05/2022