Gaer Primary School

Ysgol Gynradd Gaer

Everyone achieving; learning in harmony

Pawb yn cyflawni; dysgu mewn heddwch

Last Day of Term


16/12/2016


Finish for the Christmas Holiday.