Gaer Primary School

Ysgol Gynradd Gaer

Everyone achieving; learning in harmony

Pawb yn cyflawni; dysgu mewn heddwch

Eisteddfod


04/03/2019


Children to dress in welsh themed costume for the day