Gaer Primary School

Ysgol Gynradd Gaer

Everyone achieving; learning in harmony

Pawb yn cyflawni; dysgu mewn heddwch

Last day of Autumn Term


18/12/2015