Gaer Primary School

Ysgol Gynradd Gaer

Everyone achieving; learning in harmony

Pawb yn cyflawni; dysgu mewn heddwch

End of Autumn Term


22/12/2017


Last day of school.