Gaer Primary School

Ysgol Gynradd Gaer

Everyone achieving; learning in harmony

Pawb yn cyflawni; dysgu mewn heddwch

Christmas Party Day and last day of school


16/12/2016